Класифікація музейних предметів  

Класифікація музейних предметів

У фондах музеїв під охороною перебувають найрізноманітніші предмети і об’єкти природи, матеріальної та духовної культури людства. У музеєзнавстві цей спектр пам’яток традиційно розмежовують за окремими критеріями. Так, виділяють два класи пам’яток: рухомі та нерухомі предмети та об’єкти.

За фізичними властивостями, способом фіксації інформації вирізняють наступні типи музейних предметів:

— речові джерела (знаряддя праці, інструменти, зброя, одяг, прикраси, предмети побуту). У свою чергу їх класифікують як історичні, археологічні, етнографічні, історико-культурні тощо;

— писемні джерела (рукописи, документи, першодруки книг, журналів, газет, листівок, афіш, епістолярна спадщина);

— нумізматичні (колекції монет, медалей, орденів, жетонів, різних відзнак);

— художні, образотворчі (оригінальні твори іконопису, станкового і монументального живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, різноманітні види народної творчості — різьба, килимарство, гончарство, вишивка і т.д., а також художня фотографія тощо);

— природничо-історичні (зразки матеріалів, ґрунтів, колекції рослин, чучела звірів, мокрі і сухі зоологічні препарати);

— аудіо-, фоно-, фото-, відео джерела (музейні предмети, що за допомогою спеціальних технічних засобів зберігають звуки, статичні та динамічні зображення);

— науково-технічні (інструменти, машини, устаткування, а також документи про винаходи і наукові відкриття);

— меморіальні (предмети і матеріали, пов’язані з життям і творчістю відомих людей, меморіальні знаки, надгробки).7616873185781090.html
7616905812251719.html
    PR.RU™