Центру дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району м. Запоріжжя

Статут Центру ініціатив дитячого самоврядування

«Союз Сміливих Сучасних Рішучих(Розважливих)»

Центру дозвілля дітей та юнацтва Орджонікідзевського району м. Запоріжжя

РОЗДІЛ І. Загальні положення та завдання

Стаття 1. Центр ініціатив «СССР» є добровільна дитяча демократична позапартійна організація сприяння згуртованості колективу Центру дозвілля Дітей та Юнацтва Орджонікідзевського району (далі – Центр дозвілля), розвитку творчих ініціатив культурного та фізичного напряму, охорони здоров’я, формування у вихованців свідомого ставлення до своїх прав, обов’язків та можливостей, вдосконаленню навчально-виховного процесу тощо.

Стаття 2. Центр ініціатив «СССР» у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»; іншими нормативно-правовими документами, що діють в позашкільному закладі та цим Статутом .

Стаття 3.Завданням дитячого самоврядування є виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху, формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді, привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час, розвиток творчих рис характеру, а саме: ініціативності, наполегливості, винахідливості, оригіналь­ності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору, затвердження здорового способу життя, формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку, об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи.

Стаття 4.Дитяче самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями м. Запоріжжя на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

Стаття 5.Дитяче самоврядування Центру дозвілля має право мати свою емблему та іншу символіку. Символіка не повинна збігатися з державною символікою України, а також з символікою іноземних держав і міжнародних організацій.Стаття 6.Ввійти до активу Центру ініціатив має право гуртківець ЦДДЮ або будь яка дитина м. Запоріжжя, віком від 10 років.

РОЗДІЛ II. Структура учнівського самоврядування

Стаття 7. Структуру та склад органів дитячого самоврядування обговорюють і затверджують на загальних зборах педагогічним та учнівським колективами шляхом відкритого голосування.

Стаття 8.Дитяче самоврядування гуртка – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до Центру ініціатив дитячого самоврядування «СССР».

Стаття 9.Для кращої координаціїроботи Центр ініціатив «СССР» поділяється на Центри, які працюють за основними напрямками: Інформаційний Центр «Преса та інформація», Центр «Творчість», Центр «Культура і дозвілля», Центр «Формула Здоров’я» тощо.

Стаття 10. До активу Центру ініціатив «СССР» входять Президент, його заступники (керівники Центрів) та найактивніші вихованці. Секретар засідання обирається з присутніх на засіданні шляхом голосування.

Стаття 11. Загальне керівництво дитячим самоврядуванням ЦДДЮ Орджонікідзевського району м. Запоріжжя здійснює Президент Центру ініціатив «СССР».

Стаття 12. За тривалої відсутності Президента його функції може виконувати один з його заступників - керівників Центрів, доки не буде обраний новий Президент.

РОЗДІЛ IIІ. Повноваження та доступ до засідань Центру ініціатив.

Вибори

Стаття 13. Вищим органом дитячого самоврядування Центру дозвілля є конференція, яка проводиться не менше, як двічі на рік (на початку та наприкінці року).

Стаття 14. На конференцію запрошуються всі бажаючі. Попередній запис обов’язковий.

Стаття 15.Рішення вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх. В голосуванні беруть участь всі присутні на конференції.

Стаття 16. Президент та керівники Центрів обираються терміном на 1 рік

Стаття 17.Президентом Центру ініціатив «СССР» та керівником Центра дитячого самоврядування може бути будь який вихованець, якого обирають на конференції за результатами презентованих проектів та плану дій на навчальний рік. Голосування таємне.

Стаття 18.Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість присутніх, що взяли участь у голосуванні.

Стаття 19.Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.

Стаття 20.Для проведення голосування створюється виборча комісія, яка:

видає виборчі бюлетені присутнім, оголошує прізвища кандидатів у Президенти, встановлює результати виборів і оголошує їх.

РОЗДІЛ IV. Повноваження та обов’язки Президента, його заступників , членів та координаторів дитячого самоврядування


7247199077436754.html
7247280073765300.html
    PR.RU™