Керування процесами.

Поняття обчислювальний процес є одним з основних при розгляданні ОС. Процес або задача – це програма під час виконання на процесорі із послідовним виконанням команд. Сам процесор розглядається в двох аспектах:

Він є носієм даних.

Він виконує операції пов’язані з обробкою даних.

Процесом може бути виконання утиліти, виконання прикладної програми, транслятор деякої вихідної програми. При чому коли транслюється одна програма – це один процес, а коли інша – інший процес, хоча працює один і той самий транслятор.

Розглянемо комп’ютер з одним центральним процесом, але всі наступні питання справедливі і для багатопроцесорних систем:

Процес приймає ряд дискретних станів. Зміну станів процесу можуть викликати різні події. Процес знаходиться в стані виконання, якщо в біжучий момент йому надається центральний процесор. Процес знаходиться в стані готовності, якщо він міг би одразу використовувати центральний процесор, який знаходиться в його розпорядженні. Процес знаходиться в стані заблокованості, якщо він очікує на деяку подію; приклад: завершення операції вводу-виводу для того, щоб отримати можливість продовжити виконання. Це основні стани процесу.

В однопроцесорному комп’ютері в кожен конкретний момент часу може викликатися один процес, але декілька процесів можуть знаходитись в стані готовності, а деякі бути заблоковані. Тому створюють списки: список процесів готових до виконання: 2 список або черга заблокованих процесів. Перший список або черга впорядкований за пріоритетом таким чином наступний процес який отримує в своє розпорядження центральний процесор буде першим цього списку. Другий список не впорядкований, не передбачається ніякого пріоритетного порядку розблокування процесорів, тобто їх переводу в стан готовності. Розблокування відбувається в тому порядку, в якому відбуваються події, які очікуються заблокованими процесами. ОС як правило процес з’являє при запуску довільної програми. Коли процес створено, він займає місце в кінці списку готових до виконання процесів. Під час функціонування ОС такий процес поступово просувається до початку списку в відповідності з тим, як завершиться виконання попередніх процесів. Коли процес буде першим у списку готових до виконання і коли звільниться центральний процесор, то центральний процесор буде цьому процесу і в той момент відбувається зміна стану процесу. Вибір процесу до виконання називається пуском. Це виконання за допомогою програми ОС, яка називається диспетчер. В мультипрограмних системах для того, щоб запобігти випадковому або навмисному захвату ресурсів комп’ютера одним довільним процесом ОС встановлює в спеціальному апаратному таймері переривань деяке значення, яке визначає часовий інтервал або квант часу на протязі якого біжучому процесу користувача дозволяється утримувати центральний процесор в своєму розпорядженні. Після закінчення часу таймер виробить сигнал переривань за яким керувати буде передане ОС. Після цього ОС переведе процес, який перед цим виконувався в стані готовності, а перший процес із списку готовий переведе в стан виконання.Якщо процес, який виконувався ще до закінчення кванту часу згенерує операцією вводу-виводу він тим самим сам звільнить центральний процесор, тобто себе сам заблокує на час завершення операції вводу-виводу.

Системи з трьома активними станами процесів можлива ще одна зміна станів після завершення операції вводу-виводу. Процес перейде із заблокованого стану в стан готовності. Таким чином маємо чотири можливі зміни стану процесу. Єдина зміна станів, яка викликається самим процесом це блокування інші при зміні викликів об’єктами, які є зовнішніми по відношенню до біжучого процесу.

Пасивний стан – це програма, яка не виконується.

Процес із пасивного стану може перейти в стан готовності в таких випадках:

За командою користувача. Це має місце в таких інтерактивних або діалогових ОС, де програма може мати статус задачі, а не бути файлом виконання і тільки на час виконання вона може отримувати статус задачі, тобто процесу.

При виборі планувальника з черги процесу.

За викликом із інших задач. Один процес може створювати, ініціювати, призупинити і зупинити інший процес.

За перериванням від зовнішнього пристрою. Сигнал при виконання деякої події може записувати відповідну задачу

При надходженні запланованого часу програм із стану виконання процес може вийти з таких причин:

· процес завершується. При цьому він передає керування ОС і повідомляє про своє завершення. В результаті процес переходить в пасивний стан або знищується. Знищується не сама програма, а саме активний процес, який відповідає виконанню деякої програми. В пасивний стан також може бути переведений за командою користувача.

· процес переводиться ОС в стан готовності у зв’язку виникнення більш пріоритетної задачі або через завершення виділення кванту часу.

· процес блокується або через запит операції вводу-виводу або через те, що йому неможливо надати ресурс на який виник запит, або за командою користувача призупинку процесу. З початком відповідної дії процес буде деблоковано і переведено в стан готовності до виконання. Таким чином силою, яка міняє стани процесу це події і один з видів подій це - переривання.


7245034396617155.html
7245085073504867.html
    PR.RU™