Автопідприємство пасажирських автомобілів

Служба експлуатації автопідприємства пасажирських автомобілів, діючого в умовах децентралізованого керівництва перевезеннями, має в своєму складі:

диспетчерську групу автопідприємства (старшого диспетчера і чергових диспетчерів);

лінійний персонал (лінійних диспетчерів і контролерів];

начальників автобусних станцій;

квиткових касирів;

начальників автоколон (тільки в автопідприємствах з парком понад 150 автомобілів).

Водії пасажирських автомобілів, кондуктора автобусів і керівні ними начальники колон підлеглі службі експлуатації.

За участю водіїв в проведенні другого технічного обслуговування і ремонту вони на цей період поступають в підкорення технічної служби.

Автомобілі об'єднуються в колони, по можливості по типах і марках, а також в залежності від призначення (автобуси, легкові таксомотор міські і міжміські).

Чисельність автомобілів в колоні визначається виходячи з їх призначення і конкретних умов експлуатації парку.

Служба експлуатації автопідприємства пасажирських автомобілів очолюється начальником відділу експлуатації, який безпосередньо підкоряється начальнику автопідприємства.

У автопідприємствах з парком понад 150 автомобілів службою експлуатації керує заступник начальника автопідприємства по експлуатації (він же начальник відділу).

У підкоренні начальника відділу експлуатації знаходяться:

старший диспетчер;

начальники автобусних станцій;

старший лінійний контролер;

водії і кондуктора.

Старший диспетчер керує черговими диспетчерами автопідприємства і лінійними диспетчерами. Начальнику автобусної станції підлеглі квиткові касири, старшому лінійному контролеру - лінійні контролери.

Старший лінійний контролер призначається з числа рядових лінійних контролерів (окремій штатній посаді старшого контролера не передбачається).

У автопідприємствах з парком понад 150 автомобілів в підкоренні заступника начальника автопідприємства по експлуатації, крім перерахованих вище (старшого диспетчера, начальників автобусних станцій і старшого лінійного контролера), перебувають начальники автоколон.Начальники автоколон керують водіями і кондукторами автобусів.

У обов'язку диспетчерського апарату автопідприємства входять: робота по організації рушення автобусів і таксомотор, розробка розкладів і графіків рушення, норм часу на пробіг і таблиць вартості проїзду;

оперативне планування автобусних і таксомоторних перевезень; контроль за виконанням графіка випуску рухомого складу; оформлення, видача, прийом і обробка шляхових листів; керівництво роботою лінійних диспетчерів; напрям автомобілів технічної допомоги; прийом і виконання замовлень організацій на перевезення автобусами і таксомотор; участь в розборі і підготовці висновків по заявах і скаргах, що стосуються перевезень пасажирів.


Лінійні диспетчери здійснюють оперативне керівництво рушенням автобусів і маршрутних таксомотор на лінії, контроль за дотриманням графіків і розкладів рушення, оформлення шляхової документації, ведення контрольного журналу рушення.

Прийом замовлень на таксомоторні перевезення і керівництво роботою легкових і вантажних таксомотор здійснюються, як правило, безпосередньо диспетчерським апаратом автопідприємства.

У містах з розвиненими таксомоторними перевезеннями для поліпшення обслуговування населення можуть бути організовані диспетчерські пункти таксомотор (звичайно при великих таксомоторних стоянках). У цьому випадку лінійні диспетчери таксомотор відають прийомом замовлень на таксомотор і напрямом їх по виклику, а також організують роботу таксомотор на лінії.

У обов'язку працівників лінійного контролю входить безпосередня перевірка на лінії роботи автобусних бригад і водіїв таксомотор, контроль за повнотою збору виручки, а також контроль за рушенням рухомого складу.

На начальників автобусних станцій покладаються обов'язки за змістом і організації ремонту станцій, забезпеченню обслуговування пасажирів на станціях, обладнанню траси маршрутів рушення автобусів і таксомотор, спостереженню за станом лінійних споруд на трасі.

Начальникам автобусних станцій може бути також доручено обладнання і зміст стоянок і диспетчерських пунктів таксомотор, які в цих цілях закріпляються за певними автобусними станціями.

Обов'язки начальників автоколон в даному автопідприємство відповідають викладеному вище для начальників колон в автопідприємстві вантажних автомобілів (крім перерахованого, начальники колон відають також кондукторськими бригадами).

При централізованій системі керівництва перевезеннями служба експлуатації автопідприємства включає в себе:

начальника відділу експлуатації (а в автопідприємствах з парком понад 150 автомобілів - заступника начальника автопідприємства по експлуатації, він же начальник відділу);

диспетчерську групу автопідприємства (старшого диспетчера і чергових диспетчерів);

начальників автобусних станцій;

начальників автоколон (тільки в автопідприємствах з парком понад 150 автомобілів).

Лінійний персонал - диспетчери і лінійні контролери - передається у ведення служби експлуатації (пасажирської служби) або управління, що здійснює централізовану організацію і планування перевезень пасажирів, оперативне диспетчерське керівництво рушенням і лінійний контроль.

Структурна схема служби експлуатації автопідприємства пасажирських автомобілів, діючого в умовах централізованого керівництва перевезеннями, показана на мал. 3.


7243646570231837.html
7243714531450308.html
    PR.RU™