Методика іноземних мов як наука, її завдання.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЯК НАУКА.

ЗВ'ЯЗОК МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ З ІНШИМИ НАУКАМИ.

Питання для висвітлення

1. Методика іноземних мов як наука.

2. Методи дослідження в методиці як науці.

2.1. Найважливіші методи дослідження.

2.2. Допоміжні методи дослідження.

3. Зв'язок методики викладання іноземних мов з іншими науками.

3.1. Дві точки зору на самостійність методики, як науки.

3.2. Зв'язок методики з базовими науками.

3.3. Зв'язок МНІМ з основними категоріями філософії.

3.4. Методики навчання ІМ і педагогіка.

3.5. Зв'язок методики з психологією.

3.6. Зв'язок методики навчання з лінгвістикою.

3.7. Психолінгвістика і методика викладання іноземних мов.

3.8. Методика викладання іноземних мов і лінгвокраєзнавство.

3.9. Методика викладання іноземних мов і інші науки (лінгвокультурологія, соціологія, математика, лінгвістика, інформатика).

Методика іноземних мов як наука, її завдання.

Науковий синтез суміжних наук і визнання власних закономірностей.

Теоретичне обґрунтування цілей, змісту, принцип навчання ІМ.

Практична розробка ефективних методів, прийомів засобів та форм навчання з урахуванням конкретних умов навчання та вікових особливостей учнів.

Перевірка на практиці ефективність створених нових прийомів і форм навчання.

Зв'язок із практикою.

Важливою передумовою існування методики як науки є опора на суміжні науки.7239422364330386.html
7239448761733516.html
    PR.RU™