УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ТА ЗМІНАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

(за матеріалами …)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІН В АГРОБІЗНЕСІ

1.1. Сутність змін, інновацій та інноваційного менеджменту в підприємницькій діяльності

1.2. Особливості інноваційного розвитку та змін як об’єктів управління на підприємстві АПК

1.3. Управлінські рішення в системі інноваційного менеджменту аграрних підприємств

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЙОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

2.1. Дослідження динаміки економічної діяльності господарства

2.2. Оцінка конкурентного рівня та стратегічного інноваційного потенціалу підприємства з використанням ПЕОМ

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТА ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Управління інноваціями щодо власної переробки аграрної сировини господарства в логістичного ланцюгу

3.2. Менеджмент інновацій та ризиків в процесі техніко-технологічного переоснащення виробництва господарства

3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В АПК

(за матеріалами …)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

1.1. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки

1.2. Екологічні та правові аспекти управління земельними ресурсами

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Екологічна та економічна характеристика ефективності

використання земельних ресурсів господарства

2.2. Організація моніторингу землекористування аграрного підприємства

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ

РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Шляхи удосконалення організації землекористування аграрного

підприємства

3.2. Екологічні аспекти підвищення ефективності управління земельнимиресурсами аграрного підприємства

3.3. Правові аспекти формування та розвитку ринку землі як чинника

удосконалення управління земельними ресурсами

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ7238232637296509.html
7238360890554093.html
    PR.RU™